Pričnimo
projekt

Kaj je digitalni marketing?

Marsikdo ob omembi le-tega, ne ve točno, kaj je digitalni marketing. Beseda marketing je vsem znana. Pridevnik digitalni pa se navezuje na internetne kanale, ki jih pri tovrstnem marketingu uporabljamo, ko načrtujemo internetni marketing.

Internetni marketing je tako učinkovit prav zato, ker čedalje več časa preživimo na internetu. Tam iščemo vse informacije, ki jih potrebujemo. Tudi ko se odločimo za nakup novih produktov ali storitev, je internet prvo orodje, na katerega v te namene pomislimo. Prednost tega oglaševanja je tudi v tem, da ga lahko vzpostavimo z minimalnimi stroški. Učinki, ki jih bomo prek njega dosegali, pa so lahko veliki.

Iskalni marketing oziroma optimizacije spletnih strani

Internetni marketing

Pomembno področje internetnega marketinga je iskalni marketing. Gre za uporabnike spleta, ki spletne strani in informacije iščejo tako, da izbrano ključno besedo vtipkajo v iskalnik kot je npr. Google. Ob vpisu ključne besede se izpišejo rezultati povezav na spletne strani v določenem vrstnem redu. Seveda je za vsako stran bolje, da se med rezultati nahaja čim bolj na vrhu. Tako je namreč bolj opazna in verjetnost, da jo bodo iskalci kliknili, je večja. Dejavnosti, ki jih na spletni strani in izven nje izvajamo z namenom višanja ranga spletne strani, se imenujejo optimizacija spletnih strani.

V zvezi z digitalnim marketingom omenimo še prodajni lijak. Gre za to, da marketing izvajamo z namenom, da bi stranko prepričali v nakup izdelkov. Vendar pa to ne gre tako enostavno. Prodajni lijak govori o tem, da se stranka najprej zave svoje potrebe, nato išče ponudnike, se odloča med njimi in na koncu izvede nakup. Če je internetni marketing načrtovan tako kot je treba, v vsaki fazi prodajnega lijaka potencialnega kupca nagovarja na način, da ga potiska v smeri nakupa.

Iskalni marketingŠe preden pa se lotimo kakršnihkoli dejavnosti internetnega oziroma iskalnega marketinga, pa je smiselno izvesti raziskavo trga. Tako bomo namreč dobili vpogled v stanje v naši panogi. Kaj se dogaja v njej in kdo so naši največji konkurenti? Kakšne taktike marketinga uporablja in kaj lahko mi naredimo boljše?

Vedno, ko se odločamo za to, kako bomo prek marketinga pristopili, moramo imeti v mislih, koga nagovarjamo. Tako bomo namreč lahko marketinške dejavnosti načrtovali tam, kjer se ti ljudje nahajajo in jih prepričaliz vsebinami, ki so relevantne zanje. Razlika je namreč med načinom nagovora uspešnih podjetnikov ali pa srednješolcev, s katerimi lahko komuniciramo na bolj neformalen način. Predvsem pa je smiselno težiti k stalnim izboljšavam, da bi komunikacijo s strankami dvignili na čim višjo raven.

  • Category :
  • Type :