Kaj je digitalna strategija

Ko govorimo o digitalni strategiji govorimo pravzaprav o vrsti aktivnosti, ki nam z uporabo določenih spletnih orodij in tehnik sodobnega marketinga, pomagajo doseči zastavljene cilje. Zaradi izjemno hitrega razvoja tehnologij digitalnega marketinga, je danes uspeh podjetij velikokrat odvisen od tega, kako podjetje te tehnike tudi dejansko uporabi. Pri razvoju digitalne strategije je najprej potrebno ustvariti osebo “idealnega kupca”. Idealnega kupca lahko ustvarimo s pomočjo anket, intervjujev ali samo z raziskovanjem tržišča. Izjemno pomembno pa je, da podatki temeljijo na realnih informacijah in tako pripomorejo pri sestavljanju digitalne strategije. Po izdelavi idealnega kupca je potrebno določiti svoje cilje in sredstva oz. orodja, s katerimi bomo le-te dosegli. Dan danes je na voljo veliko število kanalov s pomočjo katerih lahko podjetja širijo in oglašujejo svoj produkt oz. storitev. Vse te kanale je treba podrobno preučiti in izbrati takšnega, ki bo podjetju najbolje ustrezal. Kanali se med seboj seveda razlikujejo. Nekateri so brezplačni, drugi so plačljivi, spet tretje lahko podjetje ustvari samo, v nekaterih primerih pa je potrebno uporabiti tuje kanale za oglaševanje. Pri izbiri le-teh je izjemno pomembno, da je celotna izbira na koncu delujoča in prinaša rezultate.

Placeholder

 

 

Analiza poslovnih zahtev

Analiza poslovnih zahtev je pri pripravi dobre digitalnega strategije izjemnega pomena, saj lahko le z dobro analizo poslovnih zahtev pripravimo kampanjo, ki bo storitev oz. produkt podjetja naredila prepoznaven. Pomembno je, da so podatki, ki jih skozi analizo poslovnih zahtev pridobimo kar se da realni in tako predstavljajo informacije, ki bodo pripomogle k razvoju in k rasti podjetja, hkrati pa mora biti vzorec podatkov dovolj širok in tako reprezentativen.

Strategija trgovanja

Vsako podjetje, ki na trgu ponuja določen produkt ali pa storitev, si mora za uspešno poslovanje pripraviti tudi svojo lastno strategijo trgovanja. To najenostavneje dosežemo tako, da najprej s pomočjo podatkov, ki so nam na voljo (najpogosteje so to ankete, intervjuji ali pa raziskava trga), izdelamo svojega idealnega kupca. Osebi idealnega kupca je nato potrebno prilagoditi celotno strategijo trgovanja, saj bomo le tako lahko ustvarili uspešen in prepoznaven produkt.

 

 
Izbira modernih predlog

Doseg

Pri pripravi digitalne strategije je izjemno pomembno, da je obseg kampanje zadosten ter tako doseže dovolj velik krog potencialnih strank, ki jih storitev oz. produkt podjetja zanima in so vam pripravljene vložiti. Potencialne stranke bomo najenostavneje dosegli preko različnih kanalov oglaševanja, seveda z dobro predhodno pripravo oglasov, ki bodo potencialne stranke prepričali v nakup produkta oz. storitve.

Načrt poteka dela

Interakcija

Po tem, ko smo potencialne stranke z oglaševalsko kampanjo dosegli, jih je potrebno pripraviti do interakcije s podjetjem ter jih tako še bolj pritegniti k nakupu produkta oz. storitve, ki jo podjetje ponuja. To najenostavneje naredimo že v nagovoru stranke v oglasu, kjer jim je smiselno navesti tehtne razloge, zakaj je ravno naš produkt pravi za njih.

Vnos vsebin

Konverzija

Ko smo stranke nagovorili in tako z njimi vzpostavili določen dialog – morda nam je kdo že poslal povpraševanje ali pa ga je zanimalo več informacij o produktu oz. storitvi – je potrebno stranke iz potencialnih pretvoriti v dejanske. Slednje navadno predstavlja največji izziv, ki ga lahko hitro premagamo z dobro digitalni strategijo.

Mobilna prijaznost

Angažiranost

Ko smo stranko enkrat iz potencialne pretvorili v dejansko, je nad produktom oz. storitvijo že navdušena, zato jo je več kot smiselno obdržati. S stranko je tako pomembno obdržati stik, jo obveščati o akcijah ter o novih produktih, ki jih bomo plasirali na tržišče. Z vsem tem stranki vzbudimo dodaten interes po stalnem sodelovanju z nami.

 
Seo e-trgovine

Kvantitativne (demografske) informacije

Pri pripravi digitalne strategije so kvantitativne oz. demografske informacije izjemnega pomena. Pri analizi tržišča je potrebno najprej določiti lokacijo. To pomeni, da je pomembno določiti, od kod prihaja naš spletni promet. Za to je najenostavneje in tudi najučinkoviteje, da uporabimo orodje Google Analytics, ki nam bo postregel z vsemi informacijami, ki jih potrebujemo. Seveda je pomembna tudi starost dejanskih in potencialnih strank. Podatke o starosti je najenostavneje pridobiti z analizo trendov v obstoječih bazah kontaktov. Seveda pa ljudje nismo zmeraj naklonjeni posredovanju osebnih informacij kar preko spleta, zato se je na omenjene informacije smiselno osredotočiti že pri ustvarjanju osebe idealnega kupca. Pri tem je izjemno pomembno, da so informacije zanesljive, saj se lahko s pomočjo napačnih informacij ustvari popolnoma napačna digitalna strategija, kar lahko vodi tudi v propad podjetja. Ob upoštevanju kvantitativnih informacij, ki smo jih skozi analize pridobili, bo naš produkt. oz. storitev še bolj prepoznaven in posledično tudi bolje prodajan, rast podjetja pa bo hitrejša.

Kvalitativne (psihografske) informacije

Na drugi strani pa so poleg kvantitativnih, izjemno pomembne tudi kvalitativne informacije. Gre za informacije o ciljih, izzivih, hobijih in prioritetah potencialnih strank. Tudi kvalitativne informacije so ključne za pripravo kakovostne in učinkovite digitalne strategije, ki omogoča hitro in vztrajno rast podjetja. Glede na potrebo, ki jo naš produkt oz. storitev zadovoljuje, si je mogoče hitro in enostavno ustvariti zelo jasno predstavo o tem, katere cilje želi naš idealen kupec doseči. Svoje teze je vseeno dobro tudi potrditi, kar lahko naredimo z enostavnim intervjuvanjem oz. anketiranjem naših strank. Poleg tega se velja pozanimati tudi o izzivih s katerimi se naša ciljna skupina sooča. Seveda pa so izjemno pomembna komponenta tudi hobiji naših potencialnih strank, saj lahko s pomočjo poznavanja njihovih hobijev digitalno strategijo in oglaševanje samo prilagodimo tako, da bo doseg potencialnih strank še večji. Nenazadnje pa je stranke potrebno povprašati tudi o tem, kaj jim je v zvezi z našim poslom najpomembneje in kaj bi pri samem poslovanju lahko izboljšali.

Seo socialnih omrežij

Izstopite iz sivine povprečja.

Povejte nam o željah vašega projekta.