Pričnimo
projekt

Dobro zasnovana in prilagojena digitalna strategija podjetja prinaša rezultate

Strategija digitalnega marketinga za posamezno podjetje ne more dati optimalnih rezultatov, če vnaprej ne sestavimo dobro razdelanega načrta in mu nato sledimo. Zato v marketinški agenciji postavimo temelje za vse ključne marketinške aktivnosti na spletu. Digitalna strategija namreč temelji na podatkih in analitiki, pri čemer uporabljamo različna orodja, zato da lahko ustvarimo poglobljeno analizo o kupcih in drugih dejavnikih, ki vplivajo na kasnejšo uspešnost digitalnega oglaševanja. Pri tem merimo doseg oziroma to, koliko potencialnih odjemalcev bo dosegla določena objava. Digitalna strategija vključuje tudi spodbujanje interakcij na spletni strani in socialnih omrežjih, pri čemer je potrebno tudi povečati prodajo obstoječim kupcem tako, da prilagodimo komunikacijo z uporabo spletnega, e-poštnega in socialnega oglaševanja. Dobro zasnovana in prilagojena digitalna strategija podjetja mora biti usmerjena k temu, da obiske in klike na strani lahko pretvorimo v nakupe.

Digitalna strategija

Digitalna strategija z izbiro ustreznih trženjskih kanalov

Preden pričnemo z aktivnostmi na spletu, je pomembno, da se za digitalno oglaševanje odločimo, katere trženjske kanale bomo ubrali. Pri določanju le-teh je ključnega pomena, da se s strankami naše agencije pogovorimo o nekaterih vprašanjih. Strategija digitalnega marketinga je namreč osnovana tudi na demografski skupini, ki uporablja različne platforme. Pri tem je potrebno razumeti, kako se ciljna publika obnaša na spletu, zato da načrt lahko prilagodimo tem potencialnim kupcem. Pri načrtovanju upoštevamo tudi stroškovno učinkovitost določenega trženjskega kanala. Zato se s stranko pogovorimo, ali v digitalno oglaševanje vključimo  plačljive oglase v iskalnem omrežju, ali pa se bolj naslonimo na socialna omrežja. Da bi rezultate lahko izmerili, mora digitalna strategija podjetja vsebovati podatke o donosnosti investicije v plačljiv trženjski kanal. Kadar ugotovimo, da trženje na enem kanalu prinaša prihodke, tedaj v ta kanal investiramo več sredstev.

 

Kako raziskava trga vpliva na uspešnost spletne kampanje?

Digitalna strategijaPreden je strategija digitalnega marketinga dodobra obdelana in pripravljena na aktivnosti, moramo pred tem raziskati tržišče. Vendar se raziskava trga nadaljuje tudi, ko so aktivnosti na spletu že vzpostavljene. Pri tem opazujemo in se učimo o tem, kako ciljna publika deluje. To nam daje podlago, da lahko hitro prilagodimo trženjske kanale in komunikacijo s kupci. Dobra raziskava trga omogoča, da se podjetje lahko lažje in hitreje poveže s svojimi strankami. Digitalna strategija podjetja za posamezno spletno kampanjo zajema nenehno spremljanje, zbiranje, analiziranje in razlago podatkov, ki jih pridobimo z uporabo različne programske opreme in orodij. S tem analiziramo pogostost omemb blagovne znamke, ustreznih ključnih besed in drugo. Analitika nam omogoča veliko mero prožnosti in reaktivnosti, zato da dolgoročni trženjski plan sledi trendom in spreminjajočim se dejavnikom.

  • Category :
  • Type :