Pričnimo
projekt

Spletni donos banner

Kaj je digitalna strategija?

Ko govorimo o digitalni strategiji, govorimo pravzaprav o vrsti aktivnosti, ki nam z uporabo določenih orodij in tehnik sodobnega marketinga pomagajo doseči zastavljene cilje. Zaradi izjemno hitrega razvoja tehnologij je danes uspeh velikokrat odvisen od tega, kako podjetje tehnike dejansko uporabi. Pri razvoju digitalne strategije je najprej potrebno ustvariti idejo “idealnega kupca”. Pomagamo si z anketami, intervjuji ali samo z raziskovanjem tržišča. Pomembno je, da podatki temeljijo na realnih informacijah. Po izdelavi idealnega kupca je potrebno določiti svoje cilje in orodja, s katerimi bomo cilje dosegli. Dandanes je na voljo veliko število kanalov, s pomočjo katerih lahko podjetja širijo in oglašujejo svoj produkt oz. storitev. Vse kanale je treba podrobno preučiti in izbrati tistega, ki bo podjetju najbolje ustrezal.
Placeholder

Analiza poslovnih zahtev

Analiza poslovnih zahtev je ključna za pripravo dobre digitalne strategije. Le tako pripravimo kampanjo, ki bo podjetje res naredila prepoznavno. Pomembno je, da so podatki, ki jih skozi analizo pridobimo, karseda realni in predstavljajo informacije, ki bodo pripomogle k razvoju in rasti podjetja. Poskrbeti moramo za dovolj velik in reprezentativen vzorec.

Strategija trgovanja

Vsako podjetje, ki na trgu ponuja določen produkt ali pa storitev, si mora za uspešno poslovanje pripraviti svojo lastno strategijo trgovanja. To dosežemo tako, da najprej s pomočjo podatkov, ki so nam na voljo (najpogosteje so to ankete, intervjuji ali pa raziskava trga) izdelamo svojega idealnega kupca. Osebi je nato potrebno prilagoditi celotno strategijo trgovanja, saj bomo le tako ustvarili uspešen in prepoznaven produkt.

Izbira modernih predlog

Doseg

Pri pripravi digitalne strategije moramo paziti, da je obseg kampanje zadosten in tako doseže dovolj velik krog potencialnih strank. Najlažje jih bomo dosegli preko različnih kanalov oglaševanja s prepričljivimi in premišljenimi oglasi.

Načrt poteka dela

Interakcija

Po tem, ko smo potencialne stranke z oglaševalsko kampanjo dosegli, jih je potrebno pripraviti do interakcije s podjetjem ter jih pritegniti k nakupu. To najenostavneje naredimo že v nagovoru stranke v oglasu. Smiselno je navesti tehtne razloge, zakaj je ravno naš produkt pravi zanjo.

Vnos vsebin

Konverzija

Ko smo stranke nagovorili in tako z njimi vzpostavili določen dialog – morda nam je kdo že poslal povpraševanje ali pa ga je zanimalo več informacij o produktu oz. storitvi – je potrebno stranke iz potencialnih pretvoriti v dejanske. Slednje navadno predstavlja največji izziv, ki ga lahko hitro premagamo z dobro digitalno strategijo.

Mobilna prijaznost

Angažiranost

Ko smo stranko enkrat iz potencialne pretvorili v dejansko, se je potrebno potruditi, da jo tudi obdržimo. S stranko je dobro obdržati stik in jo obveščati o akcijah ter novih produktih, ki jih bomo plasirali na tržišče. Z vsem tem stranki vzbudimo dodaten interes za ponovno sodelovanje z nami.

Seo e-trgovine

Kvantitativne (demografske) informacije

Pri pripravi digitalne strategije so kvantitativne oz. demografske informacije izjemnega pomena. Pri analizi tržišča je potrebno najprej določiti lokacijo. To pomeni, da določimo, od kod prihaja naš spletni promet. Najbolje je, da uporabimo orodje Google Analytics. Pomembna je tudi starost dejanskih in potencialnih strank. Podatke o starosti je najenostavneje pridobiti z analizo trendov v obstoječih bazah kontaktov. Seveda pa ljudje nismo zmeraj naklonjeni posredovanju osebnih informacij kar preko spleta, zato se je na omenjene informacije smiselno osredotočiti že pri ustvarjanju osebe idealnega kupca. Zagotoviti si moramo zanesljive informacije, saj se lahko s pomočjo napačnih ustvari popolnoma napačna digitalna strategija. Ob upoštevanju kvantitativnih informacij, ki smo jih skozi analize pridobili, bo naš produkt bolj prepoznaven in bolje prodajan, rast podjetja pa hitrejša.

Kvalitativne (psihografske) informacije

Na drugi strani pa so poleg kvantitativnih pomembne tudi kvalitativne informacije. Gre za informacije o ciljih, izzivih, hobijih in prioritetah potencialnih strank. Glede na potrebo, ki jo naš produkt oz. storitev zadovoljuje, si je mogoče ustvariti jasno predstavo o tem, katere cilje želi naš idealen kupec doseči. Svoje teze je vseeno dobro tudi potrditi, kar lahko naredimo s pomočjo intervjuja ali ankete. Poleg tega se velja pozanimati o izzivih, s katerimi se naša ciljna skupina sooča. Smiselno je upoštevati tudi hobije naših potencialnih strank, saj lahko s poznavanjem hobijev digitalno strategijo in oglaševanje prilagodimo tako, da bo doseg strank še večji. Nenazadnje pa je stranke potrebno povprašati tudi o tem, kaj jim je v zvezi z našim poslom najpomembneje, kaj jim ni všeč in kaj bi pri samem poslovanju lahko izboljšali.
Seo socialnih omrežij