Pričnimo
projekt

Spletni donos banner

Globalni SEO in njegov pomen

Globalni SEO je koncept, ki je za vsako podjetje izjemnega pomena, da ga stranke enostavno in hitro najdejo v svojem najljubšem brskalniku. Prav temu je namenjena optimizacija spletnih strani.

Ker je z globalizacijo konkurenčnost podjetij vse večja, je pomembno, da je optimizacija narejena tudi za tujino. Globalno SEO optimizacijo za tujino lahko zagotovimo na dva načina: lahko se odločimo za prevod spletne strani v različne jezike in tako targetiramo potencialne stranke v drugih državah, ali pa se odločimo za vzpostavitev domene v tuji državi, kjer želimo zasesti vodilna mesta v brskalniku. V obeh primerih je izjemno pomembno, da je optimizirana tudi sama spletna stran.
Pri optimizaciji spletne strani za tujino se posvetimo najbolj iskanim besednim zvezam, ki jih dopolnjujemo z manj iskanimi, in tako ustvarimo mrežo besed, ki so v posamezni industriji tarča iskanja. Z njihovo pomočjo podjetje pripeljemo do vodilnih pozicij v iskalniku.

Meta opis ali kratki povzetek strani

Meta opisi

Kakovosten meta opis, ki vsebuje prave in široko iskane ključne besede (ter nekaj ključnih besed z manjšim obsegom iskanja), vašo spletno stran postavi na vodilna mesta v iskalniku. To pripomore k prepoznavnosti podjetja in večji prodajanosti produkta oz. storitve.

Ključne besede

Ključne besede

Ključne besede so pri optimizaciji izjemno pomembne, saj lahko z izbiro pravih pripomoremo k temu, da naša spletna stran zasede vodilna mesta v izbranem brskalniku. Tako povečamo prepoznavnost podjetja in storitve oz. produkta, ki ga le-to ponuja.

Opisi slik

Opisi slik

Ne smemo pozabiti na slike; ne samo zato, da potencialne stranke vidijo produkt in si ga tako lažje predstavljajo, pač pa tudi zato, ker lahko s pravilno izbiro ključnih besed v opisu slik prispevamo k višjemu mestu spletne strani v iskalniku.

Optimizacijo izvajamo v naslednjih jezikih:

SEO v Slovenskem jeziku

Slovenščina

SEO v Italijanskem jeziku

Italijanščina

SEO v Hrvaškem jeziku

Hrvaščina

SEO v Nemškem jeziku

Nemščina

SEO v Francoskem jeziku

Francoščina

SEO v tujih jezikih

In drugi!

Optimizacija mora biti kvalitetno izvedena za iskalnike v posameznih državah ter omogočiti razpoznavnost podjetja v tujini.

Konkurenca v tujini

Konkurenca v tujini je iz dneva v dan vse večja. Prav zato je potrebno poskrbeti za to, da je spletna stran dobro optimizirana. Tako privabite potencialne tuje stranke in jih pripravite do tega, da stopijo v stik z vašim podjetjem.

Domene za tujino

Izbira domene je zahtevna odločitev že za domač trg in tudi izbira domene za tujino ni nič kaj enostavnejša. Še posebej zahtevna je za tiste, ki o domenah ne vedo veliko. Prvo izmed pravil pri registraciji za tujino je, da je podjetje nujno tudi nosilec domene.

K dobri poziciji v iskalniku doprinese, če dodamo eno izmed ključnih besed v samo domeno.

Optimizacija spleth strani v tujih jezikih
Študija primera Global SEO

V zgornjem grafu je prikazana rast obiskanosti spletnega mesta minime-baby.it, ki je rezultat uspešne optimizacije.

Študija primera

  • Kdo? Italijansko podjetje minime-baby.it
  • Cilj? Povečana obiskanost spletne strani
  • Metoda? On-site in off-site SEO
  • Rezultat? Bistveno večji (organski) obisk!

470%

RAST OBISKA V POL LETA

1.

STRAN NA GOOGLU ZA FRAZO »VASCHETTA DA BAGNO«

76

NOVIH BESED NA 1. STRANI GOOGLA